22 augustus: Slotdag met gezamenlijke maaltijd

De laatste dag van het evenement 'een lint vol Lust' 2010 valt op 22 augustus samen met de 100% buitendag op het landgoed van Huis Doorn, als onderdeel van de viering van de Vrede van Utrecht in 2013.

In de keizerlijke tuinen is er op die dag te genieten van slowfood, jazz, klassieke muziek, kindertheater en beeldende kunst in de wijde natuur. In Huis Doorn is er een tentoonstelling van keramiek, tafelzilver en porselein. Voedsel en eten hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de heuvelrug. De organisatie 100% buitendag wil een sfeer creëren van het schilderij “Un déjeuner sur  l’herbe” Graag willen wij u attenderen op deze bijzondere gebeurtenis.

 

We sluiten 'een lint vol Lust' op 22 augustus af met een gezamenlijk de maaltijd in de moestuin van Huis Doorn.

Deelname aan deze maaltijd is voor iedereen mogelijk na aanmelding en betaling van een eigen bijdrage van € 25,- p.p.

 

U kunt zich opgeven door:

  1. schriftelijke aanmelding via info@eenlintvollust.nl (uiterlijk 15 augustus)
  2. betaling van € 25,- p.p. op bankrekening 390472034 t.n.v. Stichting een Lint vol Lust, o.v.v. slotdiner (eveneens uiterlijk 15 augustus). Wij raden u aan i.v.m. de vakanties uw bijdrage tijdig over te maken.

Wij hopen u allen op 22 augustus te mogen ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en misschien al een beetje vooruit te kijken naar een Lint vol Lust 2012.

Comments