Lessuggesties voor scholen

Deze lessuggesties zijn bedoelt voor klassen (scholen), groepen (bijvoorbeeld: buitenschoolse opvang, scouting en families) maar kunnen ook individueel gedaan worden.
Op verschillende manieren zijn de lessuggesties te gebruiken: per klas, groep, individu fietsend langs de buitenhuizen en beelden. De opdrachten kunnen ter plekke gedaan worden.
De groep of klas wordt verdeeld in kleine groepen. Per groep wordt een fototoestel meegenomen. Vooraf wordt een pleisterplaats afgesproken, waar gerust wordt, de foto’s bekeken en de vragen, als ze niet ter plekke zijn beantwoord, nog eens besproken worden.

Klik hier om de lessuggesties te bekijken en/of te downloaden:

1. Beelden en Buitenhuizen in Zeist
2. Beelden en Buitenhuizen in Driebergen-Rijsenburg
3. Wandeling via Bartiméus, Beukenrode naar het Von Gimborn Arboretum